Strengths

Innovation

โดดเด่นด้วยนวัตกรรมเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีกว่า

Innovation

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงนำเข้าจากต่างประเทศ

Innovation

ให้บริการด้วยความรับผิดชอบพร้อมให้คำปรึกษา

Innovation

คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

Management Team

บริษัท วิสแพค จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2530 โดยเริ่มดำเนินธุรกิจจากการผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในงานก่อสร้างและได้ขยายขอบเขตการจัดจำหน่ายของบริษัทไปสู่ผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุก่อสร้างเพื่อการใช้ทั้งงานภายใน และภายนอกอาคาร สำหรับงานโครงการและงานทั่วไปโดยจัดจำหน่ายและให้บริการด้านการติดตั้งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

Mr. Charun Detpratum

Chief Executive Officer (CEO)

Mr. Chate Potivongsajarn

Managing Director (MD)

Mr. Peter Frankfurt

Director/Business Development and Marketing Department

Our Team

เพื่อบรรลุปณิธานของบริษัทฯ ที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการตลอดจนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท วิสแพค จำกัด อย่างต่อเนื่องทางบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร และทีมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการทำงาน ภายใต้การกำกับดูแล โดยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของผู้บริหาร

History

ประวัติความเป็นมาของบริษัทวิสแพค การดำเนินการ และการได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างๆ

1987

26 สิงหาคม ก่อตั้งบริษัท วิสแพค จำกัด

1998

2001

2005

2006

2007

2012

Corporate Rebranding

2013

2014

Vispac new warehouse

2015