เลือกพื้นกระเบื้องยาง สำหรับห้องปลอดเชื้อ𝘾𝒍𝙚𝒂𝙣 𝙍𝒐𝙤𝒎 คือ “ห้องปลอดเชื้อ” หรือ “ห้องสะอาด” หมายถึง ห้องที่มีการควบคุมปริมาณอนุภาค ฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ให้มีไม่เกินระดับที่กำหนดไว้ 


ซึ่งห้องคลีนรูม (Clean room) นี้นิยมใช้กันในวงการที่ต้องระมัดระวังเรื่องฝุ่นละอองหรือเชื้อโรคเป็นพิเศษ เช่น โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมประเภทอาหารและยา  โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ โรงงานผลิตเลนส์ ฯลฯ


การเลือกใช้พื้นในห้องปลอดเชื้อที่ผ่านการทดสอบด้าน Clean room อย่างพื้นกระเบื้องยางแบบม้วน จาก 𝐀𝐫𝐦𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยขณะใช้งาน 


#กระเบื้องยางแบบม้วน ของเราเป็นพื้นเกรดโรงพยาบาล

  • ผ่านการทดสอบเรื่อง Clean room ตามมาตรฐาน 𝐈𝐒𝐎 𝟏𝟒𝟔𝟒𝟒𝟎
  • ผ่านการทดสอบว่า ทนต่อคราบสารเคมี คราบอาหาร หรือคราบสกปรกต่างๆ (𝐑𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐢𝐧)
  • ผ่านการทดสอบว่า ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆ (𝐀𝐧𝐭𝐢 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐛𝐢𝐚𝐥)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง


#กระเบื้องยาง #กระเบื้องยางแบบม้วน #กระเบื้องยางม้วน #ห้องคลีนรูม #ห้องปลอดเชื้อ #พื้นโรงพยาบาล #กระเบื้องยางโรงพยาบาล #พื้นทนสารเคมี #โรงพยาบาล #ห้องแลป