มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะวิทยาการสารสนเทศ

Brand: Armstrong
Product: Linocular
Architect:
Year: 2018
Location: ชลบุรี