บริษัท อิโตคิ โมเดอร์นฟอร์ม จำกัด

Brand: Toli
Product: GX 6500
Architect:
Year: 2015
Location: กรุงเทพฯ