อาคารสำนักงาน

Brand: Armstrong
Product: Armstrong
Architect:
Year: 2566
Location: รัชดาภิเษก