โรงพยาบาลบางโพ

Brand: Armstrong
Product: Accolade Plus & Timberline
Architect:
Year: 2016
Location: กรุงเทพฯ